pvd-procesmanagement foto 1

Door samenwerking ambities waarmaken

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondernemers die samenwerken ambitieuzer zijn dan ondernemers die gewend zijn alles zelf te regelen. Ook blijkt dat opleiding, geslacht en het sociale netwerk niet van invloed zijn op het verklaren van ambitieus ondernemerschap. Het blijkt dat samenwerking binnen organisaties essentieel is voor het behalen zowel de persoonlijke als het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Samenwerking is een absolute vereiste om ambities te verwezenlijken.